Copyright

Copyright BUY2FLY 2003-2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten die u op deze site (buy2fly.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij BUY2FLY.BE of zijn gelicenseerd aan BUY2FLY.BE.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door BUY2FLY.BE of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt.


BUY2FLY.BE voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.